Op vrijdag 26 februari heeft EduDesign Caribbean de assessments Constructie assistent afgenomen bij het Job Program Bonaire. Behalve deelnemers die het trainingsprogramma hebben doorlopen waren er ook kandidaten die in het kader van EVC (erkennen van verworven competenties) hun proeve van bekwaamheid hebben afgelegd. Deze kandidaten hebben geen training gevolgd maar hebben op basis van hun ervaring in het beroep het examen kunnen doen. De deelnemers hebben een prestatie van formaat geleverd!
Pabien en tot ziens bij de certificaatuitreiking.

Bekijk onze Facebook pagina voor meer…