Onderwijs

 
Lesmateriaal
Ontwikkelen van lesmateriaal voor verschillende onderwijstypen en trainingen.

Bij downloads zijn er voorbeelden van de verschillende lesmaterialen die EduDesign Caribbean heeft ontwikkeld voor verschillende opdrachtgevers. Neem een kijk bij downloads onder de kopjes Onderwijs en Overig.

 

Examens
Het aanbieden van examens wat instellingen kunnen inkopen.
We maken examens en assessments die voldoen aan de eisen die op Curaçao gelden, maar ook zoals die in Nederland gelden. Of het nou eindtermen, een kwalificatiedossier of een andere vaststaand einddoel is, we ontwikkelen een exameninstrument op maat wat binnen de context (school of bedrijf, al naar gelang de vraag is)  afgenomen kan worden.
Beoordelen kwaliteit van opleidingen en trainingen
Het beoordelen van de kwaliteit van opleidingen en trainingen door middel van effectmetingen, audit van procedures en processen. EduDesign Caribbean heeft de expertise om door middel van onderzoek onderbouwd een uitspraak te doen of de aangeboden training of opleiding wel het gewenste effect en rendement heeft. Dat kan zijn in de vorm van direct resultaat: in hoeverre functioneren medewerkers beter na het volgen van een training? Dat kan ook maatschappelijk rendement zijn: wat levert het aanbieden van een opleiding de maatschappij op?
Procesondersteuning bij examinering
Procesondersteuning bij examinering inclusief productontwikkeling van de vereiste documenten (handboek examinering, formulieren, en dergelijke).
Alles wordt op maat, ontwikkeld voor de context waarin het gebruikt moet worden. Gebruiksvriendelijk voor zowel de assessoren/examinatoren als ook voor de student en andere betrokkenen.

EduDesign Caribbean

Seneblaweg #4, Willemstad, Curacao
info@edudesigncaribbean.cw

Hayo Vink
+5999 699 7227
hayo@edudesigncaribbean.cw

 

Sugeidy Windster
+5999 665 5027
sugeidy@edudesigncaribbean.cw