Nieuws

Het toetsen en beoordelen van de buitenschoolse BPV (of stage)

Het toetsen en beoordelen van de buitenschoolse BPV (of stage)

Iedere beroepsopleiding kent één of meerdere stageperiodes. De stage kan als doel hebben dat studenten in de praktijk toetsen wat ze op school geleerd hebben (BOL of Lerend Werken), of nieuwe vaardigheden leren die later op school getoetst worden (BBL of Werkend Leren).

Samenwerking tussen EduDesign Caribbean en Cito

Samenwerking tussen EduDesign Caribbean en Cito

EduDesign Caribbean en Cito hebben onlangs een intentieverklaring getekend waarin beide partijen uitspreken met elkaar te willen samenwerken op verschillende gebieden. EduDesign Caribbean is een lokale, Curaçaose onderneming die gespecialiseerd is in onderwijs,...

De kwaliteit van toetsing in het Curaçaose onderwijs

De kwaliteit van toetsing in het Curaçaose onderwijs

Toetsen en lesgeven zijn twee verschillende processen die zich binnen een school afspelen. Als men het over “het onderwijs” in algemene zin heeft wordt vaak, terecht, de gehele keten van werving van leerlingen of studenten tot en met het uitreiken van een diploma of ander waardepapier zoals een certificaat bedoeld.

Certificaten uitreiking aan deelnemers van Job Program Bonaire

Certificaten uitreiking aan deelnemers van Job Program Bonaire

EduDesign Caribbean in samenwerking met Moving Forward B.V. hebben afgelopen woensdag 9 maart 2016 een groep van 7 mannen het Branche Certificaat ‘Constructie Assistent’ uitgereikt en een groep van 3 mannen het certificaat ‘Instalectro’ uitgereikt.

Branche assessment voor Beveiligingsbeambte II

Branche assessment voor Beveiligingsbeambte II

Tijdens de Branche assessment voor Beveiligingsbeambte II zijn de kerntaken, werkprocessen en competenties getest zoals omschreven in het kwalificatiedossier Beveiliging en vastgesteld door de branche in 2013.

Assessments Constructie assistent bij het Job Program Bonaire

Assessments Constructie assistent bij het Job Program Bonaire

Op vrijdag 26 februari heeft EduDesign Caribbean de assessments Constructie assistent afgenomen bij het Job Program Bonaire. Behalve deelnemers die het trainingsprogramma hebben doorlopen waren er ook kandidaten die in het kader van EVC (erkennen van verworven...

EduDesign Caribbean

Seneblaweg #4, Willemstad, Curacao
info@edudesigncaribbean.cw

Hayo Vink
+5999 699 7227
hayo@edudesigncaribbean.cw

 

Sugeidy Windster
+5999 665 5027
sugeidy@edudesigncaribbean.cw