Tijdens de Branche assessment voor Beveiligingsbeambte II zijn de kerntaken, werkprocessen en competenties getest zoals omschreven in het kwalificatiedossier Beveiliging en vastgesteld door de branche in 2013. De volgende stappen zijn doorlopen bij het examineren van de kandidaat: Portfoliobeoordeling, Schriftelijk examen en een Proeve van bekwaamheid. De kwalificatie Beveiligingsbeambte II is gelijkwaardig aan een SBO kwalificatie op niveau 2. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EduDesign Caribbean.

Bekijk onze Facebook pagina voor meer…