Bedrijven & branches

Branchecertificering
De particuliere beveiligingsbranche op Curaçao groeit fors en biedt aan steeds meer mensen werkgelegenheid. De groeiende behoefte aan gespecialiseerde veiligheidsdiensten brengt met zich mee dat ook aan de medewerkers eisen gesteld worden.
Om invulling te geven aan de behoefte om een kwaliteitsnorm in de vorm van certificering in te voeren, is de brancheorganisatie Curaçao Security Association (CSA) een samenwerking aangegaan EduDesign Caribbean.
Op basis van de ontwikkelde kwalificatiedossiers kan een training ontwikkeld worden. Tevens kunnen er EVC-instrumenten ontwikkeld worden waarbij beroepsbeoefenaars op basis van ervaring kunnen aantonen in hoeverre zij zich verhouden tot de standaard: het kwalificatiedossier.
EVC trajecten op maat

Door middel van EVC hoopt EduDesign Caribbean een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarktproblematiek op Curaçao en binnen Caribisch Nederland. Behalve gediplomeerde medewerkers is het vaak ook belangrijk om op basis van competenties de juiste persoon op de juiste plek te laten functioneren in organisaties. EVC kan ook daarbij een hulpmiddel zijn. EduDesign Caribbean heeft inmiddels een traject gestart om erkend te worden als EVC aanbieder voor zowel het MBO in Caribisch Nederland als ook voor branchekwalificaties op Curaçao. Die erkenning biedt de garantie dat de EVC trajecten die EduDesign Caribbean aanbiedt valide, betrouwbaar en transparant verlopen.

EVC voor medewerkers

Een EVC traject is er op gericht om te achterhalen welke competenties een beroepsbeoefenaar bezit. Formeel erkende competenties kunnen een diploma opleveren, of het traject dat naar diplomering leidt aanzienlijk verkorten.
Door een EVC traject te volgen kan worden achterhaald in welke functie, of met welk takenpakket de medewerker zijn capaciteiten het best kan benutten voor het bedrijf. Dat zou kunnen leiden tot het volgen van een gespecialiseerde cursus of opleiding.
Door competenties te erkennen krijgt de medewerker een erkenning voor zijn vakmanschap, iets wat motiverend werkt.

EVC voor bedrijven

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Niet alleen de inhoud van beroepen verandert, ook de eisen die gesteld worden aan beroepsbeoefenaars veranderen. Om te waarborgen dat medewerkers voldoen aan de veranderende eisen kan EVC een instrument zijn wat dat inzichtelijk maakt.

Bedrijven en ondernemingen die een inhaalslag willen maken op het gebied van kwaliteit kunnen EVC als middel inzetten om hun medewerkers te kwalificeren. Door met alleen gekwalificeerde mensen te werken zal de kwaliteit van de dienst of het product dat het bedrijf aanbiedt verhoogd worden, iets wat een voorsprong geeft op de lokale concurrentie.

Gezien de kleinschaligheid van de arbeidsmarkt op de eilanden van Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden er in algemene zin bredere eisen gesteld aan beroepsbeoefenaars. In plaats van meer gespecialiseerde medewerkers is er een grotere behoefte aan breder gekwalificeerde mensen. EVC kan een instrument zijn voor werkgevers om medewerkers breder te kunnen inzetten dan waar zij voor gekwalificeerd of gediplomeerd zijn.

EduDesign Caribbean

Seneblaweg #4, Willemstad, Curacao
info@edudesigncaribbean.cw

Hayo Vink
+5999 699 7227
hayo@edudesigncaribbean.cw

 

Sugeidy Windster
+5999 665 5027
sugeidy@edudesigncaribbean.cw