Vooruitlopend op een nog te starten project zijn we op zoek naar Surinaamse leerkrachten in het Funderend Onderwijs op Curaçao die in teamverband lesmateriaal kunnen ontwikkelen voor groep 6 en groep 8. Als freelancer werkt u in een ontwikkelgroep die bestaat uit maximaal 3 mensen per educatiegebied. De educatiegebieden zijn: Taal (Nederlands), Rekenen, Natuuronderwijs, Sport- en bewegingsonderwijs en Aardrijkskunde.
Dit project betreft het ontwikkelen van lesmateriaal voor Suriname, en zal ontwikkeld moeten worden volgens de in Suriname geldende eindtermen.
Het werk is parttime, en de ontwikkelgroepen werken onder begeleiding van EduDesign Caribbean.
De (mondelinge) sollicitatie vindt plaats in de week van 29 juli aanstaande.

Als u geïnteresseerd bent, of meer informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met Hayo Vink: hayo@edudesigncaribbean.cw of via telefoon/whatsapp 521-9231.

Klik hier voor de Vacature VUB_10juli2019_EduDesign